Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Voorbeeld 2

Er wordt enorm veel fruit verbouwd over de hele wereld. Wereldwijd is de productie van bananen ongeveer 72 miljard kg per jaar. Maar is dit nou veel of weinig? Hoeveel bedraagt de totale productie van al deze fruitsoorten samen? In de grafiek hieronder is te zien hoe de productie van fruit procentueel is opgebouwd.

> antwoord

Uit het diagram lees je af dat de productie van bananen 14% van de totale fruitproductie bedraagt. Als de productie van bananen ongeveer 72 miljard kg is, dan betekent dit dat de totale productie van fruit ongeveer 72 14 100 514  miljard kg bedraagt.

Opgave 7

Bekijk het diagram in Voorbeeld 2.

a

Maak bij het cirkeldiagram een frequentietabel met absolute en relatieve frequenties.

In de grafiek zijn meloenen niet opgenomen, deze behoren officieel namelijk tot de groenten. De jaarlijkse productie van meloenen is ongeveer 100 miljard kg.

b

Maak een nieuwe frequentietabel met daarin opgenomen de meloenen.

Opgave 8

In het bestand Top 2000 in 2012 zie je hoe de Top 2000 er in 2012 uitzag, uit welk jaar een nummer kwam en in welk uur het gedraaid werd.

a

Open dit bestand en sla het op je eigen computer op. Je kunt het bewerken met MS-Excel, bekijk eventueel het Practicum . Zoek uit hoeveel nummers er uit jouw geboortejaar in de Top2000 van 2012 staan en bereken hoeveel procent dat van het totaal aantal nummers is.

decennium frequentie
1930 - 1939
1940 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 - 2019

Wanneer je voor elk jaar apart wilt bekijken hoeveel nummers uit dat jaar in de Top2000 staan, dan wordt dat een onoverzichtelijke brij. Daarom wordt vaak gekeken naar decennia.

b

Maak een tabel zoals deze en vul hem in.

Meer dan de helft van de nummers uit de Top2000 kwam uit de jaren 1970 – 1990. Een dj heeft dit opgemerkt en vertelt op de radio dat er in deze twintig jaar daarom de beste muziek gemaakt is.

c

Ben je het met hem eens? Geef commentaar op deze opmerking.

verder | terug