Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Voorbeeld 3

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan heel veel gegevens over Nederland, samengevat in cijfers. Het is misschien even wennen om door de enorme brei met cijfers heen te kijken, maar op de pagina "Bevolking, kerncijfers" staat de bevolkingsopbouw naar percentage in verschillende jaren. Op basis hiervan kon je in juni 2023 de volgende tabel maken

leeftijd 1960 1980 2000 2020
jonger dan 20 37,9 31,5 24,4 21,7
20 - 39 27,1 31,5 30,0 25,2
40 - 64 26,0 25,6 32,0 33,7
65 - 80 7,6 9,3 10,4 14,8
ouder dan 80 1,4 2,2 3,2 4,8

De klassen zijn niet even groot gemaakt, ze zijn gemaakt op basis van logische groepen. Je ziet dat het percentage kinderen sterk gedaald is in 40 jaar tijd. Het percentage mensen in de leeftijd dat ze kunnen deelnemen aan het arbeidsproces is iets gestegen, maar ook het percentage mensen van boven de 65 is gestegen. Je hoort dan ook vaak dat het erg duur wordt voor de mensen die nu werken om de AOW van de mensen die ouder dan 67 jaar zijn te betalen.

Opgave 9

Deze grafiek geeft de verdeling van de jaarinkomens in Nederland volgens het CBS in de jaren 2000, 2004 en 2008.

a

Welke zes inkomensklassen zijn er?

b

Wat is het grootste verschil tussen de lage inkomens klassen en de hoge inkomens klassen als je kijkt naar de jaren 2004 en 2008?

Opgave 10

In het schooljaar worden in de twee klassen van meneer De Wit de volgende cijfers voor wiskunde gehaald:

5,1 6,5 7,4 7,3 4,1 5,3 7,9 6,4
4,3 6,1 3,8 5,8 8,0 7,6 4,1 6,3
5,3 5,2 5,8 5,6 5,1 6,3 4,8 5,4
5,8 6,1 5,0 4,5 6,3 4,5 5,7 5,7
5,1 6,0 4,8 4,6 5,7 6,3 6,4 7,6
4,8 5,5 4,7 5,7 5,6 4,6 7,9 7,0
a

Maak een geschikte klassenindeling met vijf klassen voor deze cijfers en verwerk de cijfers in een frequentietabel.

b

Vind je dat de leerlingen van deze docent goede cijfers hebben gehaald dit jaar?

Opgave 11

Open deze tabel in Excel met daarin de lengtes van 20 meisjes en 18 jongens uit 4 Havo. Je ziet een klassenindeling voor de meisjes.

Maak met behulp van Excel daarbij een frequentietabel van de lengtes van de jongens.

Oefen eventueel eerst het werken met Excel via Toepassen en het Practicum.

Maak een bijpassend histogram, dat is een staafdiagram waarvan alle staven even breed zijn en er geen tussenruimte tussen de staven is. Maak ook een histogram voor de meisjes.

verder | terug