Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Uitleg

Bij statistisch onderzoek is het de bedoeling dat je een deel van een groep onderzoekt en na het analyseren van de gegevens een uitspraak kunt doen over de hele groep. Dat kan een groep mensen zijn, maar ook een groep rookworsten, gloeilampen, spinnen, auto's, konijnen,... en de spaghetti in een restaurant.

De groep die daadwerkelijk onderzocht wordt, heet de "steekproef" . De groep waarover je iets wilt zeggen heet de "populatie" . Een steekproef is "representatief" als deze eerlijk is verdeeld over de verschillende soorten in de populatie en je kunt verwachten dat uitkomsten uit de steekproef ook gelden voor de hele populatie. Bij een representatieve steekproef kun je de uitkomsten van de steekproef gebruiken om de uitkomsten van de populatie te voorspellen.

Eén van de grootste problemen bij statistisch onderzoek is het vinden van een goede (dus representatieve) steekproef...

Opgave 1

Bekijk in Uitleg 1 wat een representatieve steekproef is.

De eigenaar van een theater denkt dat veel theaterbezoekers het niet prettig vinden als zij in de pauze lang moeten wachten op een drankje.

a

Waarom kun je zoiets alleen zeggen als je gedegen statistisch onderzoek pleegt?

b

Wat is de populatie als hij een statistisch onderzoek wil houden?

c

Hoe zou je een representatieve steekproef kunnen opstellen?

Opgave 2

Probeer een geschikte vragenlijst te maken voor een statistisch onderzoek zoals je dat bij de vorige opgave zou moeten uitvoeren.

verder | terug