Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Uitleg

leeftijd

aantal
mnd.1

aantal
mnd.2

12 32 40
13 56 96
14 128 131
15 67 84
16 43 40
totaal 326 391

Hier zie je een overzicht van de bezoekers van de webpagina van de Nationale Vacature Bank voor jongeren van 14 jaar. Deze pagina bevat informatie voor jongeren van 14 jaar over bijbaantjes. Je ziet de bezoekersaantallen van twee opeenvolgende maanden.

In de tabel zie je de absolute frequenties. Zo was het aantal 14-jarigen in de eerste maand 128 en in de tweede maand was dat 131. Maar je mag daaruit niet zomaar concluderen dat het aantal 14-jarigen is toegenomen, want ook het totaal aantal bezoekers van deze pagina is groter geworden.

Om eerlijk te kunnen vergelijken werk je liever met relatieve frequenties, bijvoorbeeld in procenten:

  • In de eerste maand was het percentage 14-jarigen 128 326 100 39 .

  • In de tweede maand was het percentage 14-jarigen ongeveer 34.

Nu zie je dat het deel 14-jarigen eerder minder is geworden, van 39% naar 34%.

Merk nog op dat in deze tabel sprake is van een klassenindeling. Elk leeftijd is een klasse van personen die zich in een bepaald levensjaar bevinden, bijvoorbeeld de klasse 14 stelt iedereen voor die ouder is dan 13, maar jonger dan 15.
Om verschillende klassen goed te kunnen vergelijken, maak je klassen meestal even groot.

Opgave 3

In Uitleg 2 zie je nog eens het verschil tussen absolute en relatieve frequenties.

a

Reken zelf na, dat de relatieve frequentie van het aantal 14-jarigen in de tweede maand ongeveer 34% is.

b

Vergelijk het deel 13-jarigen in beide maanden. Welke conclusie trek je?

Opgave 4

In Uitleg 2 wordt gesproken over een klassenindeling. Je had de bezoekers ook in drie klassen kunnen verdelen: de klasse jongeren die nog geen 14 jaar zijn, de klasse 14-jarigen en de klasse jongeren die ouder zijn dan 14 jaar.

Wat is het nadeel van deze klassenindeling?

verder | terug