Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Verkennen

Opgave V1

Bekijk dit tekstje uit een folder van een theater.

Uit onderzoek is gebleken dat veel theaterbezoekers het niet prettig vinden als zij in de pauze lang moeten wachten op een drankje. We heffen daarom een vaste servicetoeslag op de toegangsprijs zodat u op de avond van de voorstelling niet hoeft te betalen voor een drankje in de pauze en voor de bewaakte garderobe. Deze "portemonneeloze pauze" bedraagt € 2,50, is verwerkt in de entreeprijs en staat vermeld op uw kaartje. Wanneer u kaarten boekt voor voorstellingen die plaats vinden vanaf 1 september 2012 bedragen de kosten voor de "portemonneeloze pauze" € 3,00.
a

Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd denk je?

b

Is deze maatregel gunstig voor alle bezoekers?

c

Zou er verschil zijn in de uitkomsten van een dergelijk onderzoek tussen verschillende theaters?

Opgave V2
leeftijd aantal
12 32
13 56
14 128
15 67
16 43

Bij de Rijksoverheid vind je een aparte pagina voor jongeren van 13 of 14 jaar.
Deze pagina bevat informatie voor jongeren van die leeftijd over bijbaantjes.
In een bepaalde maand is deze site door ruim 300 jongeren geraadpleegd. Daarbij is onderzocht wat de leeftijd was van de jongeren die deze site bezochten. De gegevens staan in de tabel.

a

Hoeveel jongeren hebben volgens dit tabelletje de site geraadpleegd?

b

Hoeveel procent van de jongeren die de site raadpleegden was daadwerkelijk 14 jaar?

c

Maak een extra kolom naast de kolom "aantal" en noteer daar de relatieve frequenties. Wanneer zijn relatieve frequenties handiger dan absolute frequenties?

d

Waarom is in deze tabel sprake van een klassenindeling? Om welke klassen gaat het dan?

verder | terug