Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Practicum

Werken met Excel

Excel kan zelf frequentietabellen voor je maken. Je hoeft dan niet met de hand te tellen.

In het Excelbestand Gegevens154Leerlingen.xls vind je enkele gegevens van 154 leerlingen die in 2008 in 4 vwo zaten.
Je kunt daarbij een frequentieverdeling voor bijvoorbeeld "cijfwis" , het cijfer voor wiskunde van deze leerlingen, maken.
Dat gaat als volgt:

  • Maak eerst een kolom met cijfers van (bijvoorbeeld) 3, 4, 5, t/m 10 in de cellen O20 t/m O27. Geef die het opschrift "cijfwis" .

  • Dan zijn de cellen P20 t/m P27 bestemd voor de frequenties. Selecteer die allemaal.

  • Klik nu in de formulebalk en zet daar in: =INTERVAL(H2:H155;O20:O27) en doe [ctrl][shift][enter].

Als het goed is krijg je nu de juiste frequenties. Excel telt dus in de cellen H2 t/m H155 (de cijfers voor wiskunde) hoeveel er steeds voorkomen van de waarden in de cellen O20 t/m O27, de verschillende cijfers die voorkomen.

Maar misschien wil je de leerlingen die wiskunde A hebben vergelijken met de wiskunde B leerlingen? Dan laat je Excel eerst sorteren op de kolom "wisgroep" . Dat doe je door die kolom te selecteren en "Sorteren en filteren" te kiezen. Sorteer van laag naar hoog en klik op OK als Excel je vraagt of de selectie moet worden uitgebreid (want de andere kolommen moeten ook worden meegenomen bij het sorteren). Nu heb je de wiskunde A en de wiskunde B leerlingen als groepen bij elkaar staan en kun je de verdeling van hun cijfers vergelijken.

LET OP:
Je moet het Excel-bestand Gegevens154Leerlingen.xls eerst downloaden om er in te kunnen werken.
Je kopieert het dan naar de computer waarop je werkt.
verder | terug