Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Inleiding

Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel procent van de Nederlandse scholieren actief is op sportgebied, dan ga je natuurlijk niet elke Nederlandse scholier opbellen. Je trekt een steekproef uit deze grote groep. Maar dan neem je niet alleen de leerlingen van je eigen school, want het is maar zeer de vraag of alle Nederlandse scholieren zich gedragen als die in jouw eigen directe omgeving. Misschien zit je wel op een heel bijzondere school en in ieder geval in een bepaald gebied in Nederland...

Je leert in dit onderwerp:

  • wat representatieve steekproef is;

  • data verzamelen en die weergeven in frequentietabellen ook met behulp van MS-Excel;

  • opnieuw werken met de begrippen absolute en relatieve frequentie en klassenindeling.

Voorkennis:

  • werken met statistische gegevens, (frequentie)tabellen en diagrammen;

  • werken met MS-Excel voor het maken van tabellen en diagrammen.

verder | terug