Statistiek en kansrekening > Statistisch onderzoek
12345Statistisch onderzoek

Testen

Opgave 18

Deze tabel geeft de eindcijfers voor het vak Duits van twee derde klassen.

a

Maak hierbij een tabel met relatieve frequenties.

b

Waarom heb je relatieve frequenties nodig als je de resultaten van beide klassen wilt vergelijken?

c

Welke van beide klassen heeft beter gescoord? Licht je antwoord toe.

Opgave 19

In de NewScientist van maart 2021 stond een artikel waarin onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Israƫl concludeerden dat de totale hoeveel massa aan door de mens geproduceerd materiaal voor het eerst meer weegt dan de totale levende biomassa van alle organismen op aarde.
In 1900 was dat slechts `3` % van alle levende biomassa.

a

Waarom is dit een statistische uitspraak?

b

Probeer een manier te bedenken om het gewicht van alle biomassa op aarde te schatten.

verder | terug