Statistiek > Steekproeven
123456Steekproeven

Verwerken

Opgave 5

Een onderzoeksbureau is geïnteresseerd in de gezondheid van mannen boven de 30 jaar. Ze doen onderzoek door een vragenlijst via internet voor te leggen aan bezoekers van de website www.volkskrant.nl. De volgende vragen maken deel uit van het onderzoek:

  • Wat is uw leeftijd?

  • Hoeveel uur sport u per week?

  • Vindt u zichzelf gezond?

  • Rookt u?

  • Hoeveel dagen bent u de afgelopen 12 maanden week ziek thuis gebleven?

a

Wat is de populatie van dit onderzoek?

b

Is dit een representatieve steekproef? Leg uit.

c

Wat vind je van de gestelde vragen? Kun je de vragenlijst verbeteren en uitbreiden?

Opgave 6

Bedenk samen met een klasgenoot een onderzoek dat je onder je jongeren zou kunnen uitvoeren. Je eigen klas dient als steekproef.

a

Omschrijf en leg uit

  • wat je wilt onderzoeken;

  • welke vragen je wilt stellen;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor alle jongeren van Nederland;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor alle 3 vwo leerlingen van Nederland;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor leerlingen op jouw school.

b

Voer het onderzoekje uit in jouw klas en tel de resultaten. Geef in korte bewoordingen aan hoe je denkt over de uitslag.

verder | terug