Statistiek > Steekproeven
123456Steekproeven

Verkennen

Opgave V1

Bekijk dit tekstje uit een folder van een theater.

Uit onderzoek is gebleken dat veel theaterbezoekers het niet prettig vinden als zij in de pauze lang moeten wachten op een drankje. We heffen daarom een vaste servicetoeslag op de toegangsprijs zodat u op de avond van de voorstelling niet hoeft te betalen voor een drankje in de pauze en voor de bewaakte garderobe. Deze "portemonneeloze pauze" bedraagt € 2,50, is verwerkt in de entreeprijs en staat vermeld op uw kaartje. Wanneer u kaarten boekt voor voorstellingen die plaats vinden vanaf 1 september 2012 bedragen de kosten voor de "portemonneeloze pauze" € 3.
a

Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd denk je?

b

Is deze maatregel gunstig voor alle bezoekers?

c

Zou er verschil zijn in de uitkomsten van een dergelijk onderzoek tussen verschillende theaters?

Opgave V2

Vertel hoe je een betrouwbaar onderzoek zou kunnen uitvoeren dat een dergelijke conclusie kan opleveren.

verder | terug