Statistiek > Frequenties en klassen
123456Frequenties en klassen

Verkennen

Opgave V1
leeftijd aantal
12 32
13 56
14 128
15 67
16 43

Op de site Nationale Vacature Bank is een aparte pagina voor jongeren van 14 jaar. Deze pagina bevat informatie voor jongeren van 14 jaar over bijbaantjes.
In een bepaalde maand is deze site door ruim 300 jongeren geraadpleegd. Daarbij is onderzocht wat de leeftijd was van de jongeren die deze site bezochten. De gegevens staan in de tabel.

a

Hoeveel jongeren hebben volgens dit tabelletje de site geraadpleegd?

b

Hoeveel procent van de jongeren die de site raadpleegden was daadwerkelijk 14 jaar?

c

Maak een extra kolom naar de kolom "aantal" en noteer daar de relatieve frequenties. Wanneer zijn relatieve frequenties handiger dan absolute frequenties?

d

Waarom is in deze tabel sprake van een klassenindeling? Om welke klassen gaat het dan?

verder | terug