Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Inleiding

Om een verzameling gegevens, een dataset, zo simpel mogelijk weer te geven, gebruik je getallen die het centrum en de mate van spreiding van een frequentieverdeling weergeven. Je kent ze al: modus, mediaan en gemiddelde zijn centrummaten. Spreidingsbreedte of variatiebreedte en kwartielafstand zijn bekende spreidingsmaten.

Je leert in dit onderwerp:

  • opnieuw data samenvatten met behulp van modus, mediaan en gemiddelde als centrummaten en met behulp van de variatiebreedte en de kwartielafstand als spreidingsmaten;

  • opnieuw boxplots gebruiken om dezelfde soort gegevens van verschillende groepen te vergelijken (ook met MS-Excel).

Voorkennis:

  • werken met statistische gegevens, (frequentie)tabellen en diagrammen;

  • werken met MS-Excel voor het maken van tabellen en diagrammen.

verder | terug