Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Toepassen

Je hebt al eerder gewerkt met MS-Excel. Misschien goed om dit weer even te herhalen. Je werkt via het Practicum met het bestand "Gegevens154Leerlingen" .

Vervolgens kun je MS-Excel ook goed inzetten bij eigen onderzoekjes. En dat is de beste manier om te leren omgaan met statistiek.

Opgave 11Cijfer voor wiskunde
Cijfer voor wiskunde

Excel kan je helpen bij het berekenen van centrummaten en spreidingsmaten. Bekijk het Practicum .

Denk er wel om dat je op een pc het bijbehorende Excel-bestand eerst moet downloaden.

a

Bereken de centrummaten en de spreidingsmaten van de gehele eindcijfers voor wiskunde van deze groep leerlingen in 4vwo.

b

Maak van deze eindcijfers een boxplot.

Zouden de leerlingen die wiskunde B hebben gekozen betere cijfers in klas 3 hebben gehaald dan de leerlingen die geen wiskunde B hebben gekozen?

c

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je door sorteren eerst de leerlingen die wiskunde A hebben gekozen scheiden van de leerlingen die wiskunde B hebben gekozen. Bereken van beide groepen de centrummaten en de spreidingsmaten van de gehele eindcijfers in 3 vwo. Maak ook twee boxplots.

d

Kun je concluderen dat de wiskunde B leerlingen inderdaad betere cijfers voor wiskunde hebben gehaald in 3 vwo?

Opgave 12Lengtes vergelijken
Lengtes vergelijken

Werk met hetzelfde Excel-bestand als in de voorgaande opgave. Zet de gegevens over de lengtes van de meisjes en de jongens op een afzonderlijk werkblad.

a

Maak een klassenindeling en bereken de bijbehorende centrummaten en spreidingsmaten zowel voor de jongens als de meisjes.

c

Probeer een conclusie te trekken uit beide series gegevens.

Opgave 13Een eigen onderzoek
Een eigen onderzoek

Bedenk samen met enkele medeleerlingen een onderzoek dat je onder jongeren zou kunnen uitvoeren door middel van een goede representatieve steekproef.

a

Omschrijf en leg uit

  • wat je wilt onderzoeken;

  • welke vragen je wilt stellen, of welke gegevens je wilt verzamelen of welke metingen je wilt verrichten;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor alle jongeren van Nederland;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor alle 3 vwo leerlingen van Nederland;

  • of je denkt dat je steekproef representatief is voor leerlingen op jouw school.

b

Voer je onderzoek uit en verwerk de gegevens met behulp van MS-Excel.

c

Probeer conclusies te trekken en die te motiveren met behulp van diagrammen, centrummaten en spreidingsmaten.

verder | terug