Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Verwerken

Opgave 8

Het ministerie van OC en W waar onderwijs onder valt houdt jaarlijks bij hoeveel vroegtijdige schoolverlaters er zijn. Een vroegtijdige schoolverlater stopt met zijn/haar opleiding voordat het diploma is behaald. Voor het schooljaar 2011 – 2012 waren dat de volgende aantallen.

leeftijd ≤ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
aantal 253 385 503 1663 3645 10883 7783 5239 3533 2358

Neem voor iedereen in de categorie `le 13` aan, dat de leeftijd 13 jaar is.

a

Hoeveel bedraagt de gemiddelde leeftijd van een vroegtijdige schoolverlater?

b

Hoeveel is de modale leeftijd van een vroegtijdige schoolverlater?

c

Bepaal de mediaan.

d

Wat vind je van deze resultaten?

Opgave 9
leeftijd 2005 - 2006 2011 - 2012
≤ 13 467 253
14 1095 385
15 1450 503
16 4181 1663
17 10759 3645
18 11465 10883
19 8796 7783
20 6358 5239
21 4632 3533
22 3476 2358
totaal 52679 35245

Het ministerie van OC en W waar onderwijs onder valt houdt jaarlijks bij hoeveel vroegtijdige schoolverlaters er zijn. Een vroegtijdige schoolverlater stopt met zijn/haar opleiding voordat het diploma is behaald. Hier zie je de resultaten van twee schooljaren.

Neem voor iedereen in de categorie `le 13` aan, dat de leeftijd 13 jaar is.

a

Bereken de spreidingsbreedte en de kwartielafstand bij de gegevens over vroegtijdige schoolverlaters over de schooljaren 2005-2006 en 2011-2012.

b

Trek een conclusie over de verschillen en/of overeenkomsten tussen de beide jaren.

Opgave 10

Open het Excel-bestand Sportprestaties. Je vindt er gegevens van 74 leerlingen in de leeftijdscategorie 11 - 12 jaar.
Je wilt de prestaties bij het verspringen van de meisjes en de jongens vergelijken.

a

Maak een klassenindeling met een klassenbreedte van `20` cm voor de afstanden van de jongens en de meisjes afzonderlijk. Bereken de relatieve frequenties en maak een staafdiagram.

b

Schat vanuit de frequentietabel de modale afstand en het gemiddelde van zowel de jongens als de meisjes.

c

Teken boxplots voor de jongens en de meisjes afzonderlijk vanuit de ruwe data.
Trek een conclusie.

verder | terug