Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Verkennen

Opgave V1

Thijmen en Sven vergelijken de resultaten die ze het afgelopen jaar voor wiskunde hebben gehaald:

Sven 6,4 6,3 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,3
Thijmen 8,9 3,5 6,3 9,3 3,5 5,8 7,2 4,7 8,5
a

Bereken het gemiddelde van deze resultaten voor zowel Sven als Thijmen.

b

Wie van de beide jongens heeft de grootste spreiding in zijn resultaten dit jaar? Geef uitleg.

c

Wie van de beide jongens heeft volgens jou beter gepresteerd dit jaar? Geef uitleg.

verder | terug