Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Testen

Opgave 14

Deze tabel geeft de eindcijfers voor het vak Duits van twee derde klassen.

a

Bereken het gemiddelde eindcijfer van beide klassen.

b

Bepaal van beide klassen het modale cijfer.

c

Bepaal van beide klassen de mediaan, de kwartielen, de kwartielafstand en de spreidingsbreedte.

d

Waarom zijn boxplots nu niet erg nuttig als je beide klassen wilt vergelijken?

verder | terug