Statistiek en kansrekening > Centrum en spreiding
12345Centrum en spreiding

Theorie

Je ziet hier een frequentietabel van de rapportcijfers voor wiskunde in klas 3G. Bij een frequentieverdeling van een aantal waarden (hier de cijfers) gebruik je de volgende centrummaten:

  • het gemiddelde, dat is de som van alle waarden (rekening houdend met de frequenties) gedeeld door het totaal aantal waarden;

  • de modus, dat is de waarde met de hoogste frequentie;

  • de mediaan, dat is de middelste waarde.

Bij een klassenindeling gebruik je in plaats van de afzonderlijke waarden de klassenmiddens. Je kunt dan het gemiddelde en de mediaan alleen nog maar schatten. In plaats van de modus spreek je dan van de "modale klasse" .

Omdat een centrummaat alleen weinig zegt, gebruik je daarnaast de volgende spreidingsmaten.

  • de variatiebreedte of spreidingsbreedte is de grootste waarde min de kleinste waarde;

  • de kwartielafstand is het derde kwartiel min het eerste kwartiel, waarin:

    • het eerste kwartiel de mediaan van de eerste helft van de waarden is,

    • het derde kwartiel de mediaan van de tweede helft van de waarden is.

De kleinste waarde en de grootste waarde, de mediaan en de twee kwartielen kun je overzichtelijk weergeven in een boxplot. Bij deze frequentietabel is de mediaan 7, het eerste kwartiel Q 1 = 6 en het derde kwartiel Q 3 = 8 .

verder | terug