Statistiek en kansrekening > Kansen
12345Kansen

Verwerken

Opgave 8

Dit staafdiagram geeft de rapportcijfers wiskunde van klas 3G weer. Je komt een leerling uit die klas tegen en je hebt geen idee hoe goed hij in wiskunde is.

a

Hoe groot is de kans dat hij een onvoldoende heeft?

b

Hoe groot is de kans dat hij een 8 of hoger heeft?

Een leerling uit 3G vertelt dat zij een voldoende heeft.

c

Hoe groot is de kans dat zij een 8 of hoger heeft?

Opgave 9
mannen vrouwen
kleurenblind 8% 0,5%
niet kleurenblind 92% 99,5%

Uit onderzoek is gebleken dat wel 8% van de mannen lijdt aan een vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen is dat percentage veel lager. In de tabel zie je de percentages.

a

Je komt een mannelijke medeleerling tegen (waarvan je niet weet of hij kleurenblind is). Hoe groot is de kans dat hij kleurenblind is?

b

Anne is kleurenblind. Hoe groot is de kans dat Anne een man is? (Ga er van uit dat er evenveel mannen als vrouwen zijn.)

c

Hoeveel procent van de mensen is kleurenblind? (Ga er van uit dat er evenveel mannen als vrouwen zijn.)

Opgave 10

Met deze viervlaksdobbelsteen is zojuist een 1 gegooid, want bij elke ribbe van het ondervlak hoort een 1.

a

Hoe groot is bij een viervlaksdobbelsteen de kans daarop?

Je gooit nu met twee van die dobbelstenen en telt bij elkaar wat je gooit.

b

Hoe groot is de kans dat je 6 gooit?

c

Hoe groot is de kans dat je minstens 6 gooit?

d

Hoe groot is de kans dat je hoogstens 6 gooit?

Opgave 11

Hier zie je hoe in één van de eerste series afleveringen van "Ik hou van Holland" door Jeroen van Koningsbrugge aan het rad wordt gedraaid om te bepalen hoeveel punten hij voor het goede antwoord krijgt.

a

Hoe groot is de kans dat hij 50 punten krijgt?

b

Het team van Jeroen staat 12 punten achter op het andere team. Hoe groot is de kans dat ze die achterstand in één keer inlopen?

c

Gerekend over een heel seizoen wordt er een flink aantal keren aan dit rad gedraaid. Hoeveel punten zullen er gemiddeld worden gedraaid?

verder | terug