Statistiek en kansrekening > Kansen
12345Kansen

Voorbeeld 1

leeftijd percentage
12 10
13 18
14 39
15 20
16 13

Bij de Rijksoverheid vind je een aparte pagina voor jongeren van 13 of 14 jaar.
Deze pagina bevat informatie over bijbaantjes.
Er is onderzocht wat de leeftijd is van de jongeren die deze pagina bezoeken. De gegevens staan in de tabel.

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze pagina bezoekt geen 14 jaar is?

> antwoord

De getallen in de tabel zijn al relatieve frequenties. Ze zijn gegeven in procenten.

De relatieve frequentie van de niet 14-jarigen is 10 + 18 + 20 + 13 = 61 % .

De gevraagde kans kun je ook geven als 61 op de 100 of als 0,61.

Opgave 3

Werk met de gegevens in Voorbeeld 1.

a

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze site bezoekt 14 jaar oud is?

b

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze site bezoekt hoogstens 14 jaar oud is?

c

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze site bezoekt minstens 14 jaar oud is?

d

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze site bezoekt 17 jaar oud is?

e

Hoe groot is de kans dat een jongere die deze site bezoekt ouder dan 11 is?

Opgave 4

In het Excel-bestand Top 2000 in 2012 zie je hoe de Top 2000 er in 2012 uitzag, uit welk jaar een nummer kwam en in welk uur het gedraaid werd. Veel artiesten of groepen hebben meerdere nummers in de Top 2000 van 2012.

Je kiest een willekeurig nummer uit de Top 2000.

a

Hoe groot is de kans dat het een nummer van The Beatles is?

b

Hoe groot is de kans dat dit een nummer uit de jaren 1980 - < 1990 is?

Je kiest een willekeurig nummer uit de jaren 1980 - < 1990 .

c

Hoe groot is de kans dat het een nummer van Queen is?

Opgave 5
linkshandig rechtshandig
jongen 15 116
meisje 13 134

In alle derde klassen van een school is gevraagd wie er linkshandig is en wie rechtshandig. Hiernaast zie je de resultaten.

a

Hoe groot is de kans dat een willekeurige derdeklasser van deze school linkshandig is?

b

Hoe groot is de kans dat een willekeurig meisje uit de derde klas linkshandig is? Is die kans groter of kleiner dan die voor een willekeurige jongens uit de derde klas?

c

Hoe groot is de kans dat een willekeurige linkshandige uit de derde klas een jongens is?

verder | terug