Statistiek en kansrekening > Kansen
12345Kansen

Voorbeeld 2

Je gooit met twee dobbelstenen. Hoe groot is de kans op 7 ogen op beide samen?

> antwoord

Met twee dobbelstenen gooi je samen 2 ogen, 3 ogen, ..., 11 ogen, of 12 ogen. Maar nu is het lastig om de frequentietabel te voorspellen. 2 ogen kun je maar op één manier gooien, elke dobbelsteen 1 oog. Maar 7 ogen kun je op veel manieren gooien: 1 en 6, 2 en 5, enz.

Daarom maak je eerst een overzicht van alle mogelijke totale ogenaantallen bij twee dobbelstenen. Deze kruistabel is daarvoor heel geschikt. Daarmee kun je voorspellen dat van de 36 keer gooien gemiddeld 1 keer 2 ogen zal voorkomen. En ook dat er van de 36 keer gooien gemiddeld 6 keer 7 ogen boven zal liggen. De kans op 7 ogen schat je dus op 6 op de 36, ofwel 6 36 = 1 6 .

Opgave 6

Bekijk in het Voorbeeld 2 hoe je kansen bepaalt bij het gooien met twee dobbelstenen.

a

Ga eerst zelf even experimenteren met behulp van twee dobbelstenen of het Practicum . Werp 360 keer met twee dobbelstenen en maak een tabel zoals deze.

b

Maak net zo'n tabel met frequenties en relatieve frequenties, maar nu gebaseerd op de kruistabel in het voorbeeld. Vergelijk beide tabellen. Zijn er grote verschillen?

c

Hoe groot is de kans dat je met twee dobbelstenen 10 ogen gooit?

d

Hoe groot is de kans dat je met twee dobbelstenen hoogstens 10 ogen gooit?

e

Hoe groot is de kans dat je met twee dobbelstenen minstens 10 ogen gooit?

Opgave 7

Een volledig kaartspel bestaat uit 52 kaarten, 13 kaarten van elke "kleur" : ruiten, harten, schoppen en klaveren. Van elke kleur zijn er de kaarten 2, 3, ..., 9, 10, boer, vrouw, heer en aas.
Het kaartspel wordt goed geschud en er wordt gedeeld.

a

Hoe groot is de kans dat de eerste kaart een aas is?

b

Hoe groot is de kans dat de eerste kaart een hartenaas is?

De eerste kaart is een ruitennegen.

c

Hoe groot is de kans dat de tweede kaart een aas is?

d

Hoe groot is de kans dat de tweede kaart een ruitenkaart is?

verder | terug