Statistiek en kansrekening > Wegen en bomen
12345Wegen en bomen

Inleiding

Je ziet hier een weg en bomen.
Dit onderdeel gaat over wegen en bomen. Maar dan wel met een andere betekenis dan hier. Je moet meer denken aan wegendiagrammen en boomdiagrammen.

Je leert in dit onderwerp:

  • kansen bepalen met behulp van een wegendiagram of een boomdiagram.

Voorkennis:

  • werken met statistische gegevens, (frequentie)tabellen en diagrammen;

  • rekenen met breuken;

  • het begrip kans gebruiken en kansen bepalen.

verder | terug