Statistiek en kansrekening > Wegen en bomen
12345Wegen en bomen

Theorie

Bij het berekenen van kansen kun je heel vaak goed gebruik maken van

  • een wegendiagram, overzichtelijk maar laat niet alle mogelijkheden afzonderlijk zien;

  • een boomdiagram, laat alle mogelijkheden zien.

Dergelijke diagrammen kunnen al snel erg veel paden bevatten. Je hoeft ze echter niet altijd te tekenen. Ze "in je hoofd tekenen" is vaak voldoende (al is het verstandig om het ook op papier te zetten als je iemand anders wilt laten zien hoe je aan je antwoorden bent gekomen).

verder | terug