Statistiek en kansrekening > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Op de meeste scholen kies je in het derde leerjaar in havo en vwo voor een profiel. Bij die profielkeuze moet je ook een keuze maken voor het soort wiskundeprogramma dat je daarna gaat volgen. Voor de meeste leerlingen betekent dit een keuze tussen het wiskunde A programma en het wiskunde B programma.

Er wordt wel gezegd dat je om wiskunde B te kunnen kiezen "goed" moet zijn in wiskunde, "beter" dan wanneer je wiskunde A zou kiezen. Dan zou je kunnen veronderstellen dat leerlingen die wiskunde B kiezen op het moment van hun keuze hogere cijfers zouden moeten hebben dan leerlingen die wiskunde A kiezen.

Ook wordt wel gezegd dat jongens vooral voor de N-profielen en met name het NT-profiel kiezen en dat meisjes meer voor de M-profielen kiezen.

Mooie onderwerpen voor statistisch onderzoek...

Opgave 15Statistiek rond profielkeuze
Statistiek rond profielkeuze

Bekijk de onderzoeksmogelijkheden die bij Toepassen worden aangedragen. Misschien kun je nog wel andere onderzoeksvragen bedenken rond het thema "profielkeuze" . Zet samen met één of meer medeleerlingen een statistisch onderzoek op.

a

Je kunt waarschijnlijk alleen op jouw eigen school onderzoek doen rond dit thema. Licht toe of de leerlingen van jouw school kunnen dienen als geschikte steekproef voor alle leerlingen in 3 havo/vwo.

b

Formuleer een nauwkeurige onderzoeksvraag en mogelijk deelvragen.

c

Verzamel de gegevens die nodig zijn in verband met jullie onderzoeksvraag en vat die gegeven samen in diagrammen en centrum- en spreidingsmaten.

d

Probeer conclusies te trekken. Onderbouw die conclusies vanuit je diagrammen, centrummaten en spreidingsmaten.

verder | terug