Vlakke meetkunde > Rekenen in driehoeken
123456Rekenen in driehoeken

Theorie

Twee driehoeken zijn gelijkvormig als

  • de drie paren overeenkomstige zijden een verhoudingstabel vormen;

  • er twee paren gelijke overeenkomstige hoeken zijn (Het derde paar is dan automatisch ook gelijk.);

Bij gelijkvormige driehoeken kun je een verhoudingstabel maken waarin de overeenkomstige zijden boven elkaar staan. De bijbehorende vergrotingsfactor bereken je door de lengtes van twee overeenkomstige zijden op elkaar te delen. En met die vergrotingsfactor kun je vaak onbekende lengtes van lijnstukken berekenen.

verder | terug