Vlakke meetkunde > Bijzondere lijnen
123456Bijzondere lijnen

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is een driehoek A B C . Van elke zijde is een middelloodlijn getekend. Deze middelloodlijnen lijken door één punt te gaan, hoe je de driehoek ook verandert.

a

Wat is een middelloodlijn eigenlijk precies?

b

Het lijkt er op dat deze middelloodlijnen door één punt gaan. Ga na, dat dit het geval is ook als je de driehoek verandert.

c

De getekende cirkel heet de omgeschreven cirkel van deze driehoek. Welk middelpunt heeft deze cirkel?

verder | terug