Vlakke meetkunde > Bijzondere lijnen
123456Bijzondere lijnen

Theorie

In veel vlakke figuren kun je bijzondere lijnen tekenen. Je ziet hier in Δ A B C :

  • de middelloodlijn van zijde A B , dat is een lijn die deze zijde loodrecht middendoor deelt;

  • de deellijn of bissectrice van C , dat is een lijn die deze hoek middendoor deelt;

  • de zwaartelijn vanuit punt C, dat is een lijnstuk vanuit dit punt naar het midden van de overstaande zijde (de zijde tegenover punt C);

  • de hoogtelijn vanuit punt C, dat is een lijnstuk vanuit dit punt loodrecht op de overstaande zijde (de zijde tegenover punt C).

Dit zijn definities van deze bijzondere lijnen. Andere definities zijn:

  • de omgeschreven cirkel van een driehoek is de cirkel door de drie hoekpunten;

  • de ingeschreven cirkel van een driehoek is de grootste cirkel die nog precies binnen de driehoek ligt.

  • een gelijkbenige driehoek is een driehoek met twee gelijke zijden;

  • een gelijkzijdige driehoek is een driehoek met drie gelijke zijden.

De bijzondere lijnen van een driehoek hebben bepaalde eigenschappen. Je kunt uitspraken doen als "De drie middelloodlijnen in een driehoek gaan door één punt en dat punt is het middelpunt van een cirkel door de drie hoekpunten van de driehoek."

verder | terug