Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Practicum

De componenten van een eenheidsvector bepalen: stel de juiste hoek in

verder | terug