Ruimtemeetkunde > Lichamen
12345Lichamen

Toepassen

Hier zie je een vereenvoudigd model van het dak van een stolpboerderij. Het dak is zuiver symmetrisch, dus de ribben A E , D E , B F en C F zijn even lang en E F loopt evenwijdig met A B en C D . Dit is een samengestelde ruimtelijke figuur, die bestaat uit een prisma en twee piramides die je tot één piramide kunt samenvoegen.

De hoeken van de verschillende delen van zo'n dak kun je berekenen en ook allerlei lengtes die je nodig hebt om ze op schaal te tekenen zijn te berekenen.

Als je op weg naar huis om je heen kijkt onderweg, zul je daken in verschillende vormen tegenkomen. Bijna altijd valt er met de hulpmiddelen die je in dit onderdeel hebt gebruikt aan te rekenen. En dat is nuttig, al is het maar om te kunnen berekenen hoeveel m2 aan dakbedekking ervoor nodig is.

Opgave 17Stolpboerderij
Stolpboerderij

Bekijk het sterk vereenvoudigde dak van een stolpboerderij in Toepassen . Gebruik de gegevens in de figuur.

a

Laat zien hoe je de figuur kunt verdelen in een prisma en twee piramides die je kunt samenvoegen tot één vierzijdige piramide. Wordt dit een regelmatige vierzijdige piramide?

b

Bereken de lengtes van de vier opstaande ribben van dit stolpdak.

c

Bereken de drie hoeken van elk van de twee driehoekige dakdelen.

d

Bereken de vier hoeken van elk van de twee trapeziumvormige dakdelen.

verder | terug