Ruimtemeetkunde > Lichamen
12345Lichamen

Testen

Opgave 18

Hier zie je balk `ABCD.EFGH` met `AB=6` cm, `BC=4` cm en `AE=3` cm. De punten `P` en `Q` zijn de middens van de ribben waarop ze liggen.

a

Bereken de lengte van `AP` .

b

Bereken de grootte van `/_QAP` in graden nauwkeurig.

c

Bereken de grootte van `/_APB` in graden nauwkeurig.

Opgave 19

De balk uit de vorige opgave past precies in een cilinder met een diameter van `5` cm.

Hoe ziet een uitslag van die cilinder er uit?

verder | terug