Ruimtemeetkunde > Lichamen
12345Lichamen

Inleiding

bron: Wikipedia

Hier zie je een kubus gemaakt met behulp van Blender, een computerprogramma waarmee mooie 3D effecten kunnen worden bereikt. Je gaat nu de eerder geleerde meetkundige rekentechnieken toepassen in 3D.

Je leert in dit onderwerp:

  • de al bekende rekentechnieken (zoals de stelling van Pythagoras, werken met verhoudingen en goniometrie) toepassen in ruimtelijke situaties.

Voorkennis:

  • de basisbegrippen van ruimtemeetkunde, zoals punt, lijn, lijnstuk, zijde, hoekpunt, hoek, zijvlak (grensvlak), (lichaams)diagonaal en de namen en de eigenschappen van de bekende ruimtelijke figuren;

  • de stelling van Pythagoras, werken met verhoudingen en goniometrie.

verder | terug