Ruimtemeetkunde > Lichamen
12345Lichamen

Theorie

Alle ribben even lang, alle grensvlakken zijn vierkanten.

Alle grensvlakken zijn rechthoeken (of vierkanten).

Eén grondvlak (een veelhoek), alle andere grensvlakken zijn driehoeken die samen komen in de top T.

Twee overstaande congruente veelvlakken, alle andere grensvlakken zijn rechthoeken.

Alle punten op de bol liggen even ver (de straal) van het middelpunt van de bol.

Twee grensvlakken zijn congruente cirkels, daartussen zit één gebogen buisvormig grensvlak.

Het grondvlak is een cirkel en daarop staat één gebogen vlak met top T.

Een lichaam is een ruimtelijke figuur. Een lichaam heeft één of meer (eventueel gebogen) grensvlakken. Je ziet hier een overzicht van enkele veel voorkomende lichamen.

Een lichaam met alleen platte grensvlakken heet een veelvlak. Een veelvlak heeft ribben en hoekpunten. Piramides en prisma's hebben een grondvlak en een hoogte.
Veel veelvlakken hebben ook diagonaalvlakken, die twee overstaande evenwijdige ribben verbinden. En verder zijn en vaak zijvlaksdiagonalen en lichaamsdiagonalen.

In lichamen kun je lengtes van lijnstukken en hoeken berekenen met behulp van:

  • de stelling van Pythagoras in rechthoekige driehoeken;

  • gelijkvormige driehoeken;

  • goniometrie in rechthoekige driehoeken.

verder | terug