Ruimtemeetkunde > Aanzichten
12345Aanzichten

Voorbeeld 1

Deze kartonnen doos heeft de vorm van een vijfzijdig prisma. De voorkant en de achterkant zijn symmetrische vijfhoeken met twee rechte hoeken. De afmetingen vind je bij de figuur.

Teken een drieaanzicht van deze doos.

> antwoord

Van het bovenaanzicht weet je alle afmetingen, dus dat kun je meteen tekenen. Van het vooraanzicht weet je ook alle afmetingen en als je dan van de symmetrie gebruik maakt en de passer gebruikt voor de twee zijden van 4 dm, dan kun je ook dat tekenen. Het zijaanzicht vind je door vooraanzicht en bovenaanzicht te combineren.

Opgave 4

In Voorbeeld 1 wordt een drieaanzicht van een doos getekend.

a

Teken dit drieaanzicht zelf op schaal 1 : 20 .

De figuur is een prisma A B C D E . F G H I J . Hierin is vijfhoek A B C D E het voorvlak, met A B = B C = 6 dm en A E = 4 dm.

b

Zet de letters in je drieaanzicht op de juiste plek.

c

Bereken nu de hoogte van de voorkant van de doos, dus de hoogte van punt E boven lijn B C in mm nauwkeurig.

d

Bereken de grootte van A E D in graden nauwkeurig.

Opgave 5

Van een regelmatige vierzijdige piramide A B C D . T zijn alle ribben 4 cm.

Teken een drieaanzicht van deze piramide.

verder | terug