Ruimtemeetkunde > Aanzichten
12345Aanzichten

Verkennen

Opgave V1

In de Inleiding zie je drie aanzichten van een lichaam zonder deuken of gaten.

Om wat voor lichaam gaat het hier? Maak er een uitslag van en beschrijf de daarvoor noodzakelijke berekeningen.

verder | terug