Ruimtemeetkunde > Aanzichten
12345Aanzichten

Testen

Opgave 19

Gegeven is een regelmatige vierzijdige piramide `ABCD.T` met `AB=4` cm, `BC=4` cm en `AT=6`  cm.

a

Teken een drieaanzicht van deze piramide.

b

Bereken de oppervlakte van deze piramide in cm2 in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 20

Hier zie je een drieaanzicht van een ruimtelijke basisfiguur.

Om welke basisfiguur gaat het? Bereken er de oppervlakte van in cm2 nauwkeurig.

verder | terug