Ruimtemeetkunde > Aanzichten
12345Aanzichten

Theorie

Je ziet hier een regelmatig driezijdig prisma A B E . D C F . Dit lichaam is getekend als parallelprojectie.
Maar er is ook een drieaanzicht van getekend. Dat is een combinatie van een vooraanzicht, een bovenaanzicht en een zijaanzicht. In aanzichten zie je meestal veel afmetingen op ware grootte, je kunt er beter metingen in verrichten dan in een parallelprojectie. Wel is het soms lastig om op basis van aanzichten te herkennen om wat voor figuur het gaat.

verder | terug