Ruimtemeetkunde > Aanzichten
12345Aanzichten

Verkennen

Opgave V1

Dit zijn drie aanzichten van een lichaam.

Om wat voor lichaam gaat het hier? Maak er een uitslag van en beschrijf de daarvoor noodzakelijke berekeningen.

verder | terug