Ruimtemeetkunde > Doorsneden
12345Doorsneden

Toepassen

De kubuswoning ontworpen door architect Piet Blom is beroemd. In Helmond en in Rotterdam zijn van deze kubuswoningen gebouwd. Hiernaast zie je een opengewerkt model. Het betreft daar in grote lijnen een kubus die op zijn punt staat, er zitten dus twee hoekpunten die zijn verbonden met een lichaamsdiagonaal recht boven elkaar. Deze kubus staat op een brede paal waarin zich de toegang bevindt.

In de kubuswoning zitten drie vloeren, de onderste vloer is driehoekig, de middelste zeshoekig en de bovenste eigenlijk weer driehoekig, maar daar zijn opstaande driehoekige wanden gemaakt die evenwijdig lopen met vlakken van de kubus.

Opgave 14Kubus op zijn punt
Kubus op zijn punt

Bekijk het opengewerkte model van een kubuswoning in Toepassen. Je gaat dit model zelf tekenen met behulp van het werkblad.

a

Maak de kubus op zijn punt (die lijkt op het hierboven getekende model) af.

Neem aan dat de middelste vloer de middens van ribben met elkaar verbindt.

b

Teken die vloer in jouw kubus.

Neem aan dat de bovenste vloer halverwege de middelste vloer en de top van de kubus zit. Er zijn drie opstaande driehoekige zijwanden op gemaakt.

c

Teken deze vloer in je kubus inclusief de opstaande zijwanden.

Opgave 15Rekenen aan de kubuswoning
Rekenen aan de kubuswoning

Je hebt in de voorgaande opgave zelf een eenvoudige kubuswoning getekend. Ga er weer van uit dat de middelste verdiepingsvloer de middens van ribben verbindt en dat de bovenste verdiepingsvloer halverwege de middelste verdiepingsvloer en de top van de kubus zit. Neem aan dat de hoogte tussen de bovenste twee verdiepingsvloeren 2,50 m is.

a

Hoe hoog zit dan de top van de kubus boven de onderste punt ervan?

b

Hoe groot zijn dan alle ribben van de kubus?

c

De hoek tussen de lijnstukken A H en A G is de hoek die alle grensvlakken van de kubus met de verticale lijn A G maken. Bereken deze hoek in tienden van graden nauwkeurig.

verder | terug