Ruimtemeetkunde > Doorsneden
12345Doorsneden

Testen

Opgave 16

Je ziet hier een balk `ABCD.EFGH` met daarin de punten `P` , `Q` en `R` die telkens het midden zijn van de ribbe waarop ze liggen.

a

Leg uit, waarom vlak `EBQR` een doorsnede van de balk is.

b

Welke van de volgende lijnen kruisen elkaar: `PR` , `BG` , `BQ` en `PH` ?

Opgave 17

Bekijk de balk uit de voorgaande opgave nog eens.

Teken de doorsnede `EBQR` op ware grootte. Bereken daartoe de zijden van de vierhoek en één diagonaal ervan en leg uit hoe je daarmee die doorsnede construeert.

verder | terug