Ruimtemeetkunde > Doorsneden
12345Doorsneden

Inleiding

Dit is een dwarsdoorsnede van een boom, je ziet de jaarringen. Zo'n doorsnede is altijd een plat vlak binnen de randen van de figuur, in dit geval de bast van de boom (op een bepaalde hoogte). Zo kun je ook vloeren in gebouwen als doorsneden opvatten en worden die met name in de architectuur vaak op schaal getekend om er berekeningen in te kunnen uitvoeren.

Je leert in dit onderwerp:

  • doorsneden herkennen in ruimtelijke figuren;

  • wat je verstaat onder kruisende lijnen;

  • doorsneden van ruimtelijke figuren op ware grootte tekenen en erin rekenen.

Voorkennis:

  • de basisbegrippen van ruimtemeetkunde, zoals punt, lijn, lijnstuk, zijde, hoekpunt, hoek, zijvlak (grensvlak), (lichaams)diagonaal en de namen en de eigenschappen van de bekende ruimtelijke figuren;

  • de stelling van Pythagoras, werken met verhoudingen en goniometrie en dit toepassen in ruimtelijke situaties.

verder | terug