Ruimtemeetkunde > Inhoud en oppervlakte
12345Inhoud en oppervlakte

Testen

Opgave 20

De dakvorm van dit huis heet zadeldak en bestaat uit twee grensvlakken van een prisma.
Neem aan dat de voorkant (en de achterkant) van dit prisma aan gelijkbenige driehoek is met een basis van `8` m en een hoogte van `5` m. De lengte van het zadeldak is `12` m en het steekt aan beide zijden `30` cm uit.

a

Bereken de oppervlakte van het zadeldak in m2 nauwkeurig.

b

Bereken de inhoud van het prisma.

c

Hoe groot is de dakoppervlakte van een huis waarvan alle afmetingen `1,5` keer zo groot zijn, maar dat verder volkomen gelijkvormig is met dit huis? Geef je antwoord weer in m2 nauwkeurig.

Opgave 21

Dit is een luchtfoto van de Buddenturm in M√ľnster.
Het gebouw stamt uit 1150 en is in totaal `30` m hoog. Stel, de binnendiameter van de toren is `6` m en van de kegelvormige spits is de hoogte gelijk aan de diameter van het grondvlak.

Bereken dan het totale binnenvolume van deze toren in m3 nauwkeurig.

verder | terug