Ruimtemeetkunde > Inhoud en oppervlakte
12345Inhoud en oppervlakte

Inleiding

Dit heet een schilddak, een dakvorm die je vaak op een stolpboerderij ziet.
Belangrijk bij de bouw ervan zijn de oppervlakte ervan (om te bepalen hoeveel dakbedekking er voor nodig is) en het volume er onder (om te bepalen hoeveel opslag/woon-ruimte er onder zit).

Je leert in dit onderwerp:

  • de oppervlakte van ruimtelijke figuren berekenen;

  • de inhoud (het volume) van ruimtelijke figuren berekenen;

  • werken met oppervlakte- en volumevergrotingsfactoren.

Voorkennis:

  • de basisbegrippen van ruimtemeetkunde, zoals punt, lijn, lijnstuk, zijde, hoekpunt, hoek, zijvlak (grensvlak), (lichaams)diagonaal en de namen en de eigenschappen van de bekende ruimtelijke figuren;

  • de stelling van Pythagoras, werken met verhoudingen en goniometrie en dit toepassen in ruimtelijke situaties;

  • werken met aanzichten van een doorsneden in ruimtelijke figuren.

verder | terug