Ruimtemeetkunde > Inhoud en oppervlakte
12345Inhoud en oppervlakte

Theorie

Onder de inhoud of het volume van een lichaam wordt het totaal aantal eenheidskubussen dat dit lichaam opvult verstaan.
Voor verschillende soorten lichamen kun je die inhoud berekenen met behulp van een formule.

  • De inhoud van een balk, een prisma, of een cilinder met G als oppervlakte van het grondvlak en h als hoogte is: V = G h .

  • De inhoud van een piramide, of een kegel met G als oppervlakte van het grondvlak en h als hoogte is: V = 1 3 G h .

Onder de oppervlakte van een lichaam wordt de oppervlakte van de uitslag van dat lichaam verstaan.

Om zowel de inhoud als de oppervlakte van een lichaam te kunnen berekenen moet je de oppervlakteformules van allerlei vlakke figuren, zoals rechthoek, driehoek en cirkel kennen. Ook de formule voor de omtrek van een cirkel is van belang. Zorg dat je al deze formules goed kent!

Als je de afmetingen van een lichaam k keer zo groot maakt, dan wordt de oppervlakte k 2 keer zo groot en de inhoud k 3 keer zo groot. k heet de lengtevergrotingsfactor, k 2 de oppervlaktevergrotingsfactor en k 3 de volumevergrotingsfactor.

verder | terug