Algebra > Rekenen met variabelen
123456Rekenen met variabelen

Inleiding

Weet je nog wat variabelen zijn?
Hoe zou je ze gebruiken als je van een rechthoek met een oppervlakte van `24` cm2 en een omtrek van `22` cm de zijden wilt bepalen?

Je leert in dit onderwerp:

  • wat variabelen zijn en hoe je ermee rekent, dus wat algebra is;

  • de wisseleigenschap van optellen en vermenigvuldigen gebruiken en uitdrukkingen met variabelen herleiden door gelijksoortige termen samen te nemen;

  • voor variabelen getallen invullen en de uitdrukking berekenen.

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen;

  • het begrip variabele en eenvoudige berekeningen met variabelen uitvoeren.

verder | terug