Algebra > Rekenen met variabelen
123456Rekenen met variabelen

Verwerken

Opgave 13

Je ziet hier twee luciferfiguren. De korte lucifers hebben lengte a , de lange hebben lengte b .

a

Schrijf van beide figuren zowel de omtrek als de oppervlakte op. Herleid alle uitdrukkingen tot ze zo kort mogelijk zijn.

b

Neem aan dat a = 4 en b = 7 . Bereken nu van beide figuren zowel de omtrek als de oppervlakte.

Opgave 14

Herleid:

a

7 x + 20 x

b

7 x 20 x

c

7 x 20 y

d

6 x x

e

6 x - 10 x y

f

6 x - 20 x 15 x - 10 x

g

- x 5 y + 3 y 2 x

h

- x 5 y + 3 y 2 y

Opgave 15

Bereken voor p = 10 , q = 5 en r = - 2 :

a

4 p - 2 q + 6 q p

b

3 p - 5 q r

c

5 q 3 r p 3 p 2 q r

d

3 p 2 r 2 4 p r 8 r

e

6 r 2 + 3 p 3 r 2 r

f

4 p q 6 q r 3 p r 8 q 2

Opgave 16

Van een rechthoek is de oppervlakte 104 cm2 en de lengte en de breedte verschillen 5 cm.

Bereken de lengte en de breedte van deze rechthoek.

Opgave 17

Kees en Jochum zijn samen 118 jaar oud. Kees is 16 jaar ouder dan Jochum.

Bereken hun leeftijden.

verder | terug