Algebra > Rekenen met variabelen
123456Rekenen met variabelen

Testen

Opgave 21

Herleid de volgende uitdrukkingen en bereken ze daarna als en

a

b

c

d

Opgave 22

Van een rechthoekige driehoek is de éne rechthoekszijde cm langer dan de andere. De oppervlakte van deze rechthoekige driehoek is cm2. Hoe lang is de kortste rechthoekszijde?

verder | terug