Algebra > Breuken
123456Breuken

Inleiding

Je kunt al met breuken rekenen.
Maar nu ga je dit doen als er ook variabelen in de teller of de noemer van de breuk voorkomen. Dat gaat op dezelfde manier als gewoon met getallen, maar toch...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met breuken waarin variabelen voorkomen;

  • breuken (met variabelen) vereenvoudigen en gelijknamig maken;

  • breuken (met variabelen) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen, met name rekenen met breuken;

  • het begrip variabele en berekeningen met variabelen uitvoeren, uitdrukkingen herleiden.

verder | terug