Algebra > Haakjes
123456Haakjes

Inleiding

Soms komen in uitdrukkingen met variabelen haakjes voor. Dat heeft met de rekenvolgorde te maken. Maar niet altijd zijn die haakjes handig, een uitdrukking is af en toe te vereenvoudigen door de haakjes weg te werken.

Ook kun je sommige uitdrukkingen zonder haakjes weer van haakjes voorzien. Dat heet "ontbinden in factoren" .

Je leert in dit onderwerp:

  • in uitdrukkingen met variabelen termen en factoren onderscheiden;

  • uitdrukkingen met variabelen waarin haakjes voorkomen vereenvoudigen door haakjes weg te werken;

  • ontbinden in factoren door een gemeenschappelijke factor buiten haakjes te halen en/of met behulp van de som-product-methode.

Voorkennis:

  • het begrip variabele en berekeningen met variabelen uitvoeren, uitdrukkingen herleiden;

  • breuken met variabelen herleiden.

verder | terug