Algebra > Machten
123456Machten

Testen

Opgave 16

Vereenvoudig de volgende uitdrukkingen door de haakjes weg te werken en breuken samen te nemen.

a

`(3p^2)^3 - 4p(p^4 + 3p^5)`

b

`(x^3 - 4)^2 - x^3(5 + x^3)`

c

`4/(a-1) - 4/(a + 1)`

d

`3pq(p^2 + q^2) - (2p)^3*4q`

Opgave 17

Ontbind de volgende uitdrukkingen in factoren.

a

`15x^5 - 5x^3`

b

`x^7 - 17x^6 + 60x^5`

Opgave 18

Eén mol is gelijk aan precies `6,02214076 xx 10^(23)` deeltjes. Dit getal heet het getal van Avogadro.

a

Je hebt `5xx10^4` mol zuurstof. Hoeveel zuurstofmoleculen heb je dan? (Gebruik de wetenschappelijke notatie in drie decimalen.)

b

Je hebt `7,25xx10^(25)` waterstofatomen. Hoeveel mol is dat? (Rond af op gehelen.)

verder | terug