Algebra > Wortels
123456Wortels

Inleiding

Wortels ontstaan uit het terugrekenen vanuit machten.

Zo ontstaat de "gewone" wortel door terugrekenen vanuit een kwadraat.

Zo ontstaat de derdemachtswortel door terugrekenen vanuit een derde macht.

Enzovoort...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met (hogere machts) wortels, ook als daar variabelen in voor komen;

  • uitdrukkingen waarin wortels voor komen vereenvoudigen.

Voorkennis:

  • rekenen met machten en terugrekenen vanuit machten;

  • het begrip variabele en berekeningen met variabelen uitvoeren, uitdrukkingen herleiden, ook met breuken en machten;

  • uitdrukkingen met variabelen waarin haakjes voorkomen vereenvoudigen door haakjes weg te werken;

  • ontbinden in factoren door een gemeenschappelijke factor buiten haakjes te halen en/of met behulp van de som-product-methode.

verder | terug