Algebra > Wortels
123456Wortels

Verwerken

Opgave 10

Bereken de volgende wortels en controleer het antwoord door machtsverheffen.

a

1024

b

1024 5

b

1024 10

Opgave 11

Herleid de volgende wortelvormen tot ze zo eenvoudig mogelijk zijn.

a

27 3 + 4 3 16 3

b

28 + 2 63

c

( 6 - 1 ) 2

d

( 10 4 ) 8

e

10 5 - 5

f

3 4 + 12

g

5 2 - 5

h

2 4 3 - 2 3

Opgave 12

Herleid de volgende wortelvormen. Neem aan dat a > 0 en b > 0 .

a

3 4 a 2 + 1 2 a 3

b

3 a 2 a - a a

c

a 2 b 4 16 a 2 b 3 4

Opgave 13

Een balk heeft ribben met een lengte van a, 2 a en 3 a cm.

a

Bereken alle mogelijke lengtes van de zijvlaksdiagonalen.

b

Bereken de lengte van alle lichaamsdiagonalen.

verder | terug